انستیتو تحقیقات ماهیان

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی، ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا۵ تیر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند