انستیتو تحقیقات ماهیان

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار، ۲۴ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۶ توسط مؤسسه پیرانو بین‌الملل در شهر تهران برگزار می شود.

از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ خرداد با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند