انستیتو تحقیقات ماهیان

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری ۳ بلاگ انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی
گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

سردار سیدمحمد باقرزاده رئیس کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی
گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

محمدباقر قالیباف

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی
گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

پوران شریعت‌رضوی همسر دکتر علی شریعتی

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی
گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی
گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

احسان شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

مسعود ده‌نمکی کارگردان سینما

گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی
گزارش تصویری حضور شخصیت‌های سیاسی فرهنگی در غرفه مؤسسه فرهنگی هنری 3 بلاگ انقلاب اسلامی

مهران رجبی بازیگر سینما و تلویزیون